Indeling Telroosters

Haarlem, 1 september 2020

Regelmatig krijgt Club'70 de organisatie - en dus ook het leveren van arbiters - toegewezen door het District Duinstreek van PK voorwedstrijden.

De indeling van de arbiters/schrijvers wordt hieronder vermeld, indien van toepassing.

Op dit ogenblik zijn er bij Club '70 twee PK's gepland.

Arbiter/Schrijvers van dienst

 

Toelichting overzicht arbiters bij voorwedstrijden 2019-2020

Navolgend enkele opmerkingen en afspraken bij de indeling van de arbiters voor de voorwedstrijden PK in het komend seizoen.

  • Bij de organisatie van de voorwedstrijden werkt Club 70 samen met de verenigingen ADO en ’t Koetshuys.
  • De indeling is gevuld tot eind december ’19.
  • Wanneer een clublid verhinderd is om op de hem/haar toegewezen avond te arbitreren dient hij/zij zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan de wedstrijdleider van de betreffende avond en aan ondergetekende. En liefst ook aan de webmaster voor correcties op onze site.

Jan Spruijt

Wedstrijdleider Club 70

Tel.: 06-10945266

E-mail:

joh.g.spruijt@gmail.com

 

Geruild, vervangen. etc.

Wordt een naamvak in het Telrooster in het Groen weergegeven dan wil dat zeggen dat er geruild is of dat er een vervanging heeft plaatsgevonden.

Onderling ruilen

Onderling ruilen is geen enkel probleem, maar geef dit wel door aan de webmaster, zodat het telrooster up-to-date kan blijven op de website. Wijzigingen ook direct rechtstreeks melden bij de wedstrijdleider Jan Spruijt, telefoon: (06) GSM 10945266 of E-mail: joh.g.spruijt@gmail.com.