Indeling Telroosters

Haarlem, 25 juni 2018

Regelmatig krijgt Club'70 de organisatie - en dus ook het leveren van arbiters - toegewezen door het District Duinstreek van PK voorwedstrijden.

De indeling van de arbiters/schrijvers wordt hieronder vermeld, indien van toepassing.

Op dit ogenblik zijn er bij Club '70 géén PK's gepland.

Geruild, vervangen. etc.

Wordt een naam in het Telrooster in het Groen weergegeven dan wil dat zeggen dat er geruild is of dat er een vervanging heeft plaatsgevonden.

Onderling ruilen

Onderling ruilen is geen enkel probleem, maar geef dit wel door aan de webmaster, zodat het telrooster up-to-date kan blijven op de website. Wijzigingen ook direct rechtstreeks melden bij de wedstrijdleider Tom Kramer, telefoon: (023) NET 5748615, (06) GSM 53270043 of E-mail: tkramer3@kpnmail.nl.